Та мөнгөөр ​​карт тоглож байсан уу? Эсвэл бооцоотой юу?